Hipotezy badawcze

Punktem wyjsciowym projektu były następujące hipotezy i postulaty badawcze: 
    
I. W zakresie badań przemysłowych:
 1. Istnieje możliwość prezentowania wzorców controlingowych w jednolitej notacji matematycznej,
 2. Wizualizacja za pomocą narzędzi informatycznych zagadnień controllingowych otwiera nowe możliwości percepcji informacji ekonomicznej,
 3. Formatowanie danych wejściowych wzorów controllingowych opiera się na zoptymalizowanym pod względem controllingowym planie kont,
 4. Zastosowania funkcji regresji do modelowania kosztów prowadzi do rachunku kosztów zmiennych,
 5. Klasyfikacja modeli i wzorców controllingowych dla małych przedsiębiorstw uwzględnia branżowe ekosystemy biznesowe,  
 6. Biblioteki modeli i wzorców controllingowych tworzone są w środowiskiem informatycznym (na wybranej platformie programistycznej),
 7. Formatowania danych wyjściowych wzorców controllingowych powinno uwzględniać biznesowy język XML.

II. W zakresie badań przedkonkurencyjnych:

 1. Aplikacja informatyczna powinna wspierać budowanie inteligencji biznesowej małego przedsiębiorstwa,  
 2. Inteligencja biznesowej małego przedsiębiorstwa pozwala mu na funkcjonowanie w ramach ekosystemów biznesowych.

Sformułowano również ogólne wymagania realizacyjne projektu w formie następujących tez:

 1. Aplikacja będzie uwzględniać wysoką rozdzielczonść ekranów monitorów (2mln pikseli),
 2. Interfejs aplikacji będzie cechować interaktywność,
 3. Dla modeli tworzona będzie spójna podstawa pojęciowa,
 4. Weryfikowana będzie użyteczność modeli controllingowych: RKZ, BEP, EVA, ABC,
 5. Aplikacja powinna umozliwiać orientację w branżowym ekosystemie biznesowym.